კახეთის ხმა
სარედაქციო სვეტი
08 ოქტომბერი 2014


 

თელავის მერის კანდიდატის პლატონ კალმახელიძის ერთი სამუშაო დღე (R)

kakhetinews.ge

განცხადებები
პირველი განცხადება
მეორე განცხადება