ჩვენ შესახებ
ორგანიზაციის მიზნები და სტრატეგიული მიმართულებები
მედია ცენტრი კახეთის მიზანია კახეთის რეგიონში უფრო ინფორმირებული და აქტიური სამოქალაქო საზოგადოების და სამოქალაქო კულტურის ფორმირების ხელშეწყობა დამოუკიდებელი მედიისა და საზოგადოების მონაწილეობის მხარდაჭერით. ამ მიზნით ცენტრი ახორციელებს სხვადასხვა ინიციატივებს, რომელიც მიმართულია დამოუკიდებელი მედიისა და საზოგადოების ინიციატივების და აქტივობის მხარდაჭერაზე. 
პროგრამების განხორციელებისას მთავარი პრინციპებია
აქცენტი სოციალურად გარიყულ, მარგინალურ ჯგუფებზე;
მედია, როგორც სამოქალაქო განათლებისა და ინფორმირების მნიშვნელოვანი საშუალება;
კულტურის სფერო, როგორც საზოგადოების გააქტიურების კარგი საშუალება; 
სამოქალაქო განათლება და ინფორმირება
ორგანიზაციის ხედვაა  -  მედია ცენტრი კახეთი იყოს ინსტიტუციონალურად მზარდი, სიცოცხლისუნარიანი, სამოქალაქო პრობლემებზე ორიენტირებული ძლიერი არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოში, რომელსაც შეაქვს წვლილი დემოკრატიული რეფორმების განხორციელებაში.

ორგანიზაციის მიზნები და სტრატეგიული მიმართულებები

მედია ცენტრი კახეთის მიზანია კახეთის რეგიონში უფრო ინფორმირებული და აქტიური სამოქალაქო საზოგადოების და სამოქალაქო კულტურის ფორმირების ხელშეწყობა დამოუკიდებელი მედიისა და საზოგადოების მონაწილეობის მხარდაჭერით. ამ მიზნით ცენტრი ახორციელებს სხვადასხვა ინიციატივებს, რომელიც მიმართულია დამოუკიდებელი მედიისა და საზოგადოების ინიციატივების და აქტივობის მხარდაჭერაზე. პროგრამების განხორციელებისას მთავარი პრინციპებია აქცენტი სოციალურად გარიყულ, მარგინალურ ჯგუფებზე; მედია, როგორც სამოქალაქო განათლებისა და ინფორმირების მნიშვნელოვანი საშუალება; კულტურის სფერო, როგორც საზოგადოების გააქტიურების კარგი საშუალება; 
სამოქალაქო განათლება და ინფორმირებაორგანიზაციის ხედვაა - მედია ცენტრი კახეთი იყოს ინსტიტუციონალურად მზარდი, სიცოცხლისუნარიანი, სამოქალაქო პრობლემებზე ორიენტირებული ძლიერი არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოში, რომელსაც შეაქვს წვლილი დემოკრატიული რეფორმების განხორციელებაში.
ორგანიზაციის მიზნები და სტრატეგიული მიმართულებები
მედია ცენტრი კახეთის მიზანია კახეთის რეგიონში უფრო ინფორმირებული და აქტიური სამოქალაქო საზოგადოების და სამოქალაქო კულტურის ფორმირების ხელშეწყობა დამოუკიდებელი მედიისა და საზოგადოების მონაწილეობის მხარდაჭერით. ამ მიზნით ცენტრი ახორციელებს სხვადასხვა ინიციატივებს, რომელიც მიმართულია დამოუკიდებელი მედიისა და საზოგადოების ინიციატივების და აქტივობის მხარდაჭერაზე. 
პროგრამების განხორციელებისას მთავარი პრინციპებია
- აქცენტი სოციალურად გარიყულ, მარგინალურ ჯგუფებზე;
- მედია, როგორც სამოქალაქო განათლებისა და ინფორმირების მნიშვნელოვანი საშუალება;
- კულტურის სფერო, როგორც საზოგადოების გააქტიურების კარგი საშუალება; 
- სამოქალაქო განათლება და ინფორმირება
ორგანიზაციის ხედვაა - მედია ცენტრი კახეთი იყოს ინსტიტუციონალურად მზარდი, სიცოცხლისუნარიანი, სამოქალაქო პრობლემებზე ორიენტირებული ძლიერი არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოში, რომელსაც შეაქვს წვლილი დემოკრატიული რეფორმების განხორციელებაში.
ორგანიზაციის მიზნები და სტრატეგიული მიმართულებები
მედია ცენტრი კახეთის მიზანია კახეთის რეგიონში უფრო ინფორმირებული და აქტიური სამოქალაქო საზოგადოების და სამოქალაქო კულტურის ფორმირების ხელშეწყობა დამოუკიდებელი მედიისა და საზოგადოების მონაწილეობის მხარდაჭერით. ამ მიზნით ცენტრი ახორციელებს სხვადასხვა ინიციატივებს, რომელიც მიმართულია დამოუკიდებელი მედიისა და საზოგადოების ინიციატივების და აქტივობის მხარდაჭერაზე. 

პროგრამების განხორციელებისას მთავარი პრინციპებია
- აქცენტი სოციალურად გარიყულ, მარგინალურ ჯგუფებზე;
- მედია, როგორც სამოქალაქო განათლებისა და ინფორმირების მნიშვნელოვანი საშუალება;
- კულტურის სფერო, როგორც საზოგადოების გააქტიურების კარგი საშუალება; 
სამოქალაქო განათლება და ინფორმირებაორგანიზაციის ხედვაა - მედია ცენტრი კახეთი იყოს ინსტიტუციონალურად მზარდი, სიცოცხლისუნარიანი, სამოქალაქო პრობლემებზე ორიენტირებული ძლიერი არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოში, რომელსაც შეაქვს წვლილი დემოკრატიული რეფორმების განხორციელებაში.
ორგანიზაციის მიზნები და სტრატეგიული მიმართულებები
მედია ცენტრი კახეთის მიზანია კახეთის რეგიონში უფრო ინფორმირებული და აქტიური სამოქალაქო საზოგადოების და სამოქალაქო კულტურის ფორმირების ხელშეწყობა დამოუკიდებელი მედიისა და საზოგადოების მონაწილეობის მხარდაჭერით. ამ მიზნით ცენტრი ახორციელებს სხვადასხვა ინიციატივებს, რომელიც მიმართულია დამოუკიდებელი მედიისა და საზოგადოების ინიციატივების და აქტივობის მხარდაჭერაზე. 
პროგრამების განხორციელებისას მთავარი პრინციპებია
- აქცენტი სოციალურად გარიყულ, მარგინალურ ჯგუფებზე;
- მედია, როგორც სამოქალაქო განათლებისა და ინფორმირების მნიშვნელოვანი საშუალება;
- კულტურის სფერო, როგორც საზოგადოების გააქტიურების კარგი საშუალება; 
- სამოქალაქო განათლება და ინფორმირება.
ორგანიზაციის ხედვაა - მედია ცენტრი კახეთი იყოს ინსტიტუციონალურად მზარდი, სიცოცხლისუნარიანი, სამოქალაქო პრობლემებზე ორიენტირებული ძლიერი არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოში, რომელსაც შეაქვს წვლილი დემოკრატიული რეფორმების განხორციელებაში.
 


 

თელავის მერის კანდიდატის პლატონ კალმახელიძის ერთი სამუშაო დღე (R)

kakhetinews.ge

განცხადებები
პირველი განცხადება
მეორე განცხადება